Tournaments news

Nam Long tổ chức giải golf thường niên gây quỹ học bổng
Giải Nam Long Friendship Golf Tournament 2019” được khởi động ngày 1/12 và gây quỹ học bổng khuyến học "Swing For Dreams".